Вітаю Вас, Гість

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Науково-методичні стратегії запобігання негативним психологічним явищам у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017-2019 рр.)

Соціальна актуальність теми дослідження визначається необхідністю здійснити аналіз і прогнозування негативних психологічних явищ у політико-правовій сфері, спричинених воєнним конфліктом на сході країни, та необхідністю розроблення відповідних рекомендацій щодо забезпечення соціально-психологічних умов для запобігання цим явищам та їх подолання.

Науковий керівник НДР: Духневич Віталій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

 

Психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014-2016 рр.)

Актуальність теми зумовлена необхідністю глибшого пізнання, теоретичного узагальнення та систематизації уявлень про зміст, структуру, функції та механізми становлення й реалізації регулятивних засад політико-правової свідомості молоді в процесі розвитку демократичної правової держави. Результати дослідження дозволять окреслити основи цілісної концепції політико-правової свідомості яка б корелювала з динамікою суспільної реальності та створила умови для подолання все ще існуючого розриву між теоретичними і емпіричними дослідженнями цього феномена, що є перспективним з огляду на той вплив, який здійснює рівень політико-правової свідомості на поведінку людей у межах політико-правових інститутів та при повсякденній взаємодії.

Науковий керівник НДР: Сіверс Зінаїда Феодосіївна, кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник