Вітаю Вас, Гість

Кудерміна Олена Іванівна, провідний науковий співробітник

Коло науковий інтересів: ...

Публікації за темою НДР:

1. Кудерміна О. І. Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді./ Чернєй В. В., Кудерміна О. І.// Юридична психологія. - 2015. - № 1. - C. 3-13.

2. Кудерміна О. І. Сучасні ознаки соціального контуру професійної діяльності правоохоронця / О.І. Кудерміна // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доп. наук.-практич. конф. (Київ, 25 квітня. 2014 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. ‑ С. 273-278.

3. Кудерміна О.І. Особливості політико-правової свідомості сучасної молоді/ Актуальні проблеми юридичної психології: зб. Матеріалів Наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: Нац.акад.внутр.справ, 2015. – 252 с., С.26-29.

4. Кудерміна О.І. Психологічні особливості компонентів політико-правової свідомості молоді // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. С. 106 – 112.

5. Кудерміна О.І. Психологічні детермінанти політичної поведінки сучасної молоді / О. І. Кудерміна // Юридична психологія. - 2015. - № 2. - С. 26-39.

6. Кудерміна О.І. Сучасні передумови здійснення психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО в Україні // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Матеріали науково-практичної конференції 3 червня 2015 року. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. ‑ Київ – 2015. С. 180 – 182.

7. .Кудерміна О.І. Особливості застосування поліграфа в процесі розслідування шахрайства // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (Київ, 7-8 листопада 2015 року). НАВС. Київ – 2015. С. 145–148.