Вітаю Вас, Гість

Довгань Наталія Олександрівна, 

доктор психологічних наук, завідувач лабораторії

Практичний досвід: 

 • викладання дисциплін з психології та соціальної роботи у закладах вищої освіти (спільна магістерська програма «Університету «Україна» з Шяуляйським університетом (Литва) за спеціальністю «Соціальна робота» (з 2014 року – теперішній час) та на кафедрі «Соціальної роботи та педагогіки» Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (з 2010 – теперішній час);
 • психологічна робота з дітьми від 2,5 до 17 років, батьками, керівниками освіти та педагогічним персоналом. (психолог-консультант системи навчально-виховного закладу освіти школи-ліцею «Обдарування» Київської Академії наук з 2001 – теперішній час).


Пропозиції послуг:
•    Консультативна та психокорекційна робота з дітьми щодо оптимізації розвитку природного потенціалу; обдарованості в кожній дитині; робота з батьками, педагогічним персоналом щодо оптимізації умов розвитку дітей.
•    Підготовка керівників освіти, педагогічного персоналу, батьків і до роботи з обдарованими дітьми.
•    Діагностична робота щодо виявлення природних здібностей дітей та створення умов їх розвитку.

Основні праці:

2022

 1. Довгань, Н.О. (2022). Методи емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколіньЯкісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–24 січня 2022 р. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 30-34. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/dovgan_2022-jakisni_doslidzhennja.pdf.
 2. Довгань, Н.О. (2022). Підготовка до дій в умовах НС може спрямовуватися на укріплення індивідуальної, суспільної, соціальної та глобальної стійкості. Психологічні особливості реагування особи і суспільства на надзвичайні ситуації [Електронний ресурс]: матер. фахової дискусії 14.12.2021 р. Київ: ІСПП НАПН України, 38-41. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/fakh-dis-12.2022.pdf.

2021

 1. Довгань, Н.О. (2021). Соціокультурне балансування у взаємодіях поколінь: безпечне конструювання історичних сценаріїв суспільних змін. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: матер. методологічного семінару НАПН (м. Київ, 8 квітня 2021 р.), 266-271.
 2. Довгань, Н. О. (2021). Надзвичайна ситуація: психологічні практики першої допомоги. Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р. Київ: ІСПП НАПН України, 10-13. Взято з: http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf.
 3. Довгань, Н.О. (2021). Перша психологічна допомога: основні дії. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали VI  Міжнародної конференції "Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи" (24-25 вересня 2021 р.). 45-48

2020

 1. Довгань, Н. О.  (2020). Психологія соціокультурної взаємодії поколінь : монографія.  Київ : Талком. Взято з: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/dovgan-mono.pdf
 2. Довгань, Н.О.  (2021) Психологія соціокультурної взаємодії поколінь.  Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня д. психол. Н. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Київ. Взято з: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/dovgan-aref.pdf
 3. Довгань, Н. О. (2020). Дослідження соціокультурної та професійної взаємодії поколінь: стратегія узагальнення даних. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3(20), 31-41. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20.3.
 4. Довгань Н. О. Емпіричне дослідження соціокультурної взаємодії поколінь: процедури контролю загроз валідності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020.  Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія.  Вип. 57. 74-77.   Взято з: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i57/12.pdf  
 5. Довгань, Н. О. (2020). Категорія контексту життєдіяльності поколінь: соціокультурний аспект. Вісник післядипломної освіти, 11(40), 64-79. DOI: https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-64-79
 6. Довгань, Н. О. (2020). Категорія тексту поколінь: соціокультурний аспект. Вісник післядипломної освіти. Серія “Соціальні та поведінкові науки”, 13(42), 68-83. DOI: https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-68-83 
 7. Довгань, Н. О. (2020). Методи і організація емпіричного дослідження соціокультурної взаємодії поколінь. Організаційна психологія. Економічна психологія, 4(21). DOI: https://doi.org/10.31108/2.2020.4.21.4 
 8. Довгань, Н. О. (2020). Наукові підходи до аналізу феномену покоління. Journal of psychology research, 26(9), 78-85.
 9. Довгань, Н. О. (2020). Соціокультурна взаємодія поколінь: дослідницькі ресурси дискурс-аналізу. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 46(49), 179-187. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).167
 10. Довгань, Н. О. (2020). Соціокультурна взаємодія поколінь: категорія культурного тексту. Габітус, 12(1), 155-159. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.12-1.27.
 11. [Довгань, Н. О.] = Dovgan, N. (2020) The paradigm used to textual / contextual studies of generations’ social-cultural interactions. KELM (Knowledge, Education, Law, Management), 3(31). Lublin, Polska. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.2.13
 12. Довгань Н. О. (2019) Габітус як ментальний конструкт поколіньСучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2019 р., м. Одеса), Ч. 2. Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”. 26–30.

 

 

 

1.    Довгань Н. О. Позитивістсько-натуралістичний підхід: передумови наукового пізнання феномена поколінності / Н. О. Довгань // Науковий вістникХерсонского державного університета, Серия «Психологические науки», том № 6/2017 г.С. 142-149.[Режим доступу:http://pj.kherson.ua/file/2017/psychology_06/ukr/part_2/28.pdf]
2.    Довгань Н. О. Конструювання теорії поколінності на початку ХХ століття: культурно-історичний підхід / Н. О. Довгань // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» м. Запоріжжя № 1/2018Стр. 37-44. [Режим доступу:http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/9.pdf]
3.    Довгань Н. О. Культура поколінної єдності: соціокультурний підхід Психологічний журнал «Психологічний часопис»: Науковий огляд / ред. С. Максименко. - № 9 (29) | 2019. - Vol. 5. - Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019.C.172-188. [Режим доступу:http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/683/430]
4.    Довгань Н. О. Соціальна система поколінних мереж: сильні і слабкі зв’язки. Збірник наукових праць Вісник післядипломної освіти. Випуск 8(37)«Серія «Соціальні та поведінкові науки», 2019.[Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/8_37_2019/Bulletin_8_37_Social_and_behavioral_sciences_Nataliia_Dovgan_UA.pdf]